Dzięki środkom zebranym przez Fundację Ex Animo możliwy był zakup dla Kliniki Onkologii potrzebnego sprzętu medycznego i wyposażenia. W ramach pomocy Klinice Onkologii za środki zebrana przez Fundację zostały zakupione m.in. separator komórkowy, kardiomonitory, pulsoksymetry, ssaki próżniowe, pompy infuzyjne, rozwieracze wewnątrzczaszkowe niezbędne do operacji nowotworów mózgu oraz specjalistyczne łóżka przeznaczone dla dzieci obłożnie chorych, umożliwiające dostęp do pacjenta i zapobiegające powstawaniu odleżyn i aplikator oftalmologiczny.

Fundacja sfinansowała również pełne wyposażenie przebudowanej sali izolacyjnej i zabiegowej oraz zakupiła niezbędny sprzęt komputerowy. Fundacja pokrywa także część bieżących wydatków Kliniki Onkologii takich jak: zakup portów, cewników, wyposażenia świetlicy dla dzieci oraz zakup artykułów biurowych. Finansujmy ponadto udział lekarzy i pielęgniarek w krajowych oraz międzynarodowych konferencjach, sympozjach i szkoleniach, umożliwiając im tym samym wymianę doświadczeń oraz zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami onkologii dziecięcej w Polsce i na świecie. Prenumerujemy i zakupujemy także literaturę fachową oraz wspieramy Klinikę w zakupach mebli oraz sprzętu biurowego.

Fundacja Ex Animo im. Marii Sapiehy

Al. Dzieci Polskich 20 F, lokal 712, 04-730 Warszawa

NIP: 526 165 82 50, KRS: 0000169133Biuro Fundacji Ex Animo im. Marii Sapiehy

ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa