„Kącik dobrej nadziei” na Oddziale Dziennym Chemioterapii

 

Przy okazji prowadzonych prac remontowych w 2015 r. chcieliśmy stworzyć w przestrzeni szpitalnej przyjazną dzieciom i ich rodzinom strefę w holu Oddziału Dziennego Chemioterapii – kącik zabaw, kolorową poczekalnię, oddzielny pokój dla matki karmiącej, przestrzeń, której dotąd na Oddziale brakowało  Dzięki wygranej w konkursie Minigranty IKEA Warszawa udało się ten pomysł zrealizować.

Fundacja Ex Animo wsparła remont i modernizację Oddziału Dziennego Chemioterapii Kliniki Onkologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Oddział Dzienny Chemioterapii obejmuje opieką ok. 2000 dzieci rocznie z całej Polski.

Oddział znajduje się w piwnicy budynku RC i wymagał kapitalnego remontu, w tym wymiany starych nieszczelnych okien, przez które zimą na parapety dostawał się śnieg, a dzieci zwyczajnie marzły podczas badania. Przestrzeń należało również dostosować do potrzeb z roku na rok rosnącej liczby pacjentów – niezbędne było przeorganizowanie powierzchni oddziału, celem utworzenia nowego gabinetu zabiegowego do wykonywania procedur z zachowaniem jałowości.

Wykonanie remontu i modernizacji Oddziału Dziennego Chemioterapii sprawiło, że dzieci w odpowiednich warunkach będą mogły leczyć się i odzyskiwać zdrowie. Dzięki wymianie okien nie będą marzły podczas badania w gabinetach, a przy okazji przeprowadzonych prac remontowych i reorganizacji przestrzennej Oddziału powstało miejsce na kącik zabaw i wydzielono samodzielny pokój dla matki karmiącej, którego dotąd na Oddziale brakowało.

Koszt remontu wyniósł 360.000 zł

Dziękujemy Fundacji LOTTO Milion Marzeń za wsparcie tego projektu. 

The Ex Animo Foundation has supported the renovation and modernization of the Outpatients' Chemotherapy Ward of the Oncology Clinic of the Children’s Memorial Health Institute.

The Outpatients' Chemotherapy Ward annually provides health care for approximately 2,000 children from all over Poland.

The Ward was located in the basement of the RC building and it needed an extensive renovation including the replacement of the old, draughty windows, which let in snow onto the window sills in winter and made children shiver with cold during tests. The space also had to be adapted to the needs of the annually growing number of patients - it was necessary to reorganize the ward in order to create a new treatment room to perform medical procedures while maintaining sterility.

Renovation and modernization of the Outpatients' Chemotherapy Ward enabled children to undergo treatment and recover in appropriate conditions. Thanks to the replacement of the windows, children would no longer get cold during tests performed in the treatment rooms. Moreover, along with the renovation works and spatial reorganization of the Ward, it was possible to create a play area and a separate room for nursing mothers, which the Ward had been missing.

The cost of the renovation amounted to 360,000 PLN.  We would like to thank the LOTTO Million Dreams Foundation for their support of this project.

Remont Kliniki Onkologii IP Centrum Zdrowia Dziecka

W 2003 roku Fundacja Ex Animo koordynowała i współfinansowała remont kapitalny Kliniki Onkologii IP Centrum Zdrowia Dziecka


Pokoje fundacyjne w hotelu PATRON

W 2007 roku Fundacja Ex Animo podjęła się organizacji i finansowania miejsc noclegowych dla rodziców i opiekunów pacjentów Kliniki Onkologii Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”. 7 lutego 2008 roku nastąpiło oficjalne otwarcie pokoi fundacyjnych w hotelu PATRON.

Klinika Onkologii jest ośrodkiem o zasięgu ogólnopolskim, dysponującym na oddziale stacjonarnym 57 łóżkami dla swoich pacjentów. Rocznie leczonych jest tu około 450 dzieci z całego kraju, przy czym większość z nich pochodzi spoza Warszawy. Walka z chorobą nowotworową to wspólna walka całej rodziny, a obecność bliskich przy małym pacjencie jest bardzo ważnym elementem długotrwałej i wyczerpującej terapii. Rodzice i dzieci chcą i powinni być razem w tych trudnych dla nich chwilach, niezależnie od tego, czy pobyt w szpitalu trwa tydzień, dwa, czy miesiąc. Dla większości przyjezdnych osób wynajęcie pokoju w stolicy jest ogromnym obciążeniem finansowym, zwłaszcza że proces leczenia jest długi, a absorbująca opieka nad dzieckiem zmusza bardzo często jedno z rodziców do rezygnacji z pracy zawodowej. Bardzo ważne jest również, aby rodzice mieli możliwość nocowania w pobliżu Kliniki i byli codziennie jak najdłużej z dzieckiem zamiast tracić czas na dojazdy do szpitala.

Do tej pory większość matek i ojców spoza Warszawy spała bezpośrednio na Oddziale przy łóżkach swoich dzieci, na leżakach, na karimatach na podłodze, a czasem nawet w samochodach na parkingu przed szpitalem. Aby zmienić te ciężkie i niekomfortowe warunki Fundacja Ex Animo postanowiła wesprzeć rodziny swoich podopiecznych, zapewniając im miejsce, gdzie będąc blisko swoich pociech mogą spokojnie odpocząć, odświeżyć się i zregenerować siły do dalszej opieki. W 2007 toku po przeprowadzeniu ankiety na Oddziale, której wynik określił przybliżoną liczbę osób zainteresowanych pobytem w pokojach gościnnych, przedstawiciele Fundacji rozpoczęli rozmowy z firmą Patron Sp. z o.o., zarządzającą obiektem hotelowym, zlokalizowanym na terenie Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Negocjacje zakończyły się sukcesem i podpisaniem umowy o współpracy. Spółka Patron wyremontowała i oddała do użytku część pawilonu C, znajdującego się w hotelu obok szpitala, który przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla rodziców i opiekunów małych pacjentów Kliniki Onkologii.

Roczny koszt utrzymania miejsc noclegowych wynosił około 256 tys. zł.

Projekt funkcjonował do 2011 roku.


Wakacyjna kropla szczęścia

Przez dwa lata Fundacja Ex Animo prowadziła projekt „WAKACYJNA KROPLA SZCZĘŚCIA”. W ramach programu zostały zorganizowane kolonie dla pacjentów Kliniki Onkologii IP Centrum Zdrowia Dziecka.

Pierwsze wakacje zostały zorganizowane w 2005 roku Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Kałkowie – Godowie dla 26 dzieci. W czasie wyjazdu małym pacjentom podczas wypoczynku, integracji oraz zajęć rehabilitacyjnych towarzyszyli wychowawcy oraz opieka lekarsko – pielęgniarska.

Koszty przeznaczone przez Fundację Ex Animo na ten projekt to: 13 334,30 zł

Drugi wyjazd został zorganizowany w czasie ferii zimowych w Ośrodku Wypoczynkowym ZENEPOL w Zakopanem w styczniu 2006 roku.

W zimowisku uczestniczyło 24 dzieci – pacjentów Kliniki Onkologii, którym w czasie wypoczynku, zabaw oraz rehabilitacji towarzyszyło trzech wychowawców, lekarz oraz pielęgniarka.

Koszty przeznaczone przez Fundację Ex Animo na ten projekt to: 16 337,77 zł

Fundacja Ex Animo im. Marii Sapiehy

Al. Dzieci Polskich 20 F, lokal 712, 04-730 Warszawa

NIP: 526 165 82 50, KRS: 0000169133Biuro Fundacji Ex Animo im. Marii Sapiehy

ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa