Klinika Onkologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” jest wiodącym ośrodkiem leczenia nowotworów u dzieci. Rocznie leczy około 220 nowych pacjentów i przeprowadza około 3 tys. hospitalizacji. Na dziesięcioro dzieci, u których od początku jest przeprowadzana diagnostyka i leczenie, ośmioro ma szansę na całkowite odzyskanie zdrowia, a wszystkie na poprawę i przedłużenie życia.

Uzyskiwane wyniki leczenia są porównywalne do tych w czołowych ośrodkach w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. W związku z dużą liczbą leczonych pacjentów zespół Kliniki posiada własne, wypracowane przez lata doświadczenie w leczeniu wszystkich nowotworów litych u dzieci. Na początku lat 90-tych został opracowany własny, oryginalny program leczenia neuroblastoma, który z powodzeniem stosowany jest dotychczas. Klinika posiada ponad 40-letnie doświadczenie w leczeniu pozostałych guzów litych w tym guzów Wilmsa. Już w latach 70-tych uczestniczyła w międzynarodowych, kontrolowanych badaniach klinicznych Międzynarodowego Towarzystwa Onkologii Dziecięcej (SIOP). W ośrodku leczone są również dzieci i młodzież z bardzo rzadko występującymi nowotworami złośliwymi takimi jak: rak trzustki, rak jelita grubego, rak kory nadnercza, rak nerki.

Klinika Onkologii IPCZD posiada bardzo duże doświadczenie w leczeniu nowotworów złośliwych okresu noworodkowego. Obejmuje opieką również pacjentów z nowotworami łagodnymi i zmianami nowotworowo podobnymi.

Jednym z najistotniejszych osiągnięć Kliniki Onkologii wraz z Kliniką Neurochirurgii w ciągu ostatnich 15 lat było opracowanie i wprowadzenie w IPCZD i w Polsce kompleksowego sposobu diagnostyki i leczenia nowotworów mózgu u dzieci, co spowodowało znaczącą poprawę wyników leczenia tych nowotworów i doprowadziło do rozwoju neuroonkologii dziecięcej w Polsce.

Od lat Klinika prowadzi szkolenia dla lekarzy specjalizujących się w pediatrii oraz onkologii i hematologii dziecięcej, jak również kursy specjalistyczne z onkologii dziecięcej dla pielęgniarek z terenu całej Polski.

To wszystko nie byłoby jednak możliwe bez ogromnego wsparcia Fundacji Ex Animo, która od samego początku swojej działalności, czyli od 1994 roku, zbiera środki na pomoc dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową i wspieranie działań Kliniki.

Zespołem medycznym kieruje Pani Prof. nadzw. dr hab. n. med. Bożena Dembowska-Bagińska. Dotychczasowym, wieloletnim, ordynatorem Kliniki była Pani Prof. zw. dr hab. n. med. Danuta Perek.

 


 

Fundacja Ex Animo im. Marii Sapiehy

Al. Dzieci Polskich 20 F, lokal 712, 04-730 Warszawa

NIP: 526 165 82 50, KRS: 0000169133Biuro Fundacji Ex Animo im. Marii Sapiehy

ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa