Rada Fundacji

Irena Olechowska - Prezydent Rady Fundacji

Z Fundacją Ex Animo związana jest od 2001 roku, kiedy to została zaproszona do współpracy przez Marię Sapiehę, założycielkę Fundacji. Z uwagi na farmaceutyczne wykształcenie problemy służby zdrowia zawsze były jej bliskie, dlatego podjęła się tego wyzwania.

Jak sama twierdzi: - Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu kilku osób udało się nam stworzyć warunki do leczenia chorych dzieci na poziomie nie odbiegającym od światowego. Naszym głównym celem jest stałe poprawianie komfortu małych pacjentów i zapewnienie im dostępu do najnowszych metod leczenia dzięki szkoleniom i zakupom potrzebnej, najbardziej nowoczesnej aparatury, która byłaby nieosiągalna ze środków publicznych.

Prof. Danuta Perek –
Wiceprezydent Rady Fundacji

 • Małgorzata Brykczyńska
 • Tessa Capponi – Borawska
 • Bożenna Dembowska – Bagińska
 • Joanna Kosińska – Wiercińska -
  adwokat, sprawuje pełną opiekę prawną nad Fundacją Ex Animo
 • Maria Kozera
 • Katarzyna Markowska
 • Paula Olechowska
 • Bogdan Sarwiński

Zarząd Fundacji

Bożena Daniłowicz – Prezes Zarządu Fundacji

Z Fundacją Ex Animo związana jest od 2003 roku, zaproszona do współpracy przez Marię Sapiehę.

Jak mówi sama o sobie: - Chciałabym pomóc wszystkim, którzy tego potrzebują. A zwłaszcza chorym dzieciom, których los obdarzył bólem i cierpieniem, a nie radosnym dzieciństwem. Te dzieci potrzebują nas,  naszej pomocy i zebranych przez nas pieniędzy, aby ich walka o życie zakończyła się wygraną. Dlatego  jestem w Fundacji.

 • Joanna M. Niemojewska – Skarbnik Zarządu Fundacji
 • Krystyna Bnińska – Jędrzejowicz
 • Justyna Grupińska
 • Ewa Kochanowska
 • Maria Narojczyk
 • Izabella Zaleska – Galanter

Władze Fundacji Ex Animo, czyli Rada i Zarząd pracują PRO BONO na rzecz Fundacji.

Fundacja Ex Animo im. Marii Sapiehy

Al. Dzieci Polskich 20 F, lokal 712, 04-730 Warszawa

NIP: 526 165 82 50, KRS: 0000169133Biuro Fundacji Ex Animo im. Marii Sapiehy

ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa