Symbolem Fundacji jest ozdoba w kształcie serca. Została ona odkryta w 1996 r. przez zespół archeologów pod kierunkiem mgr Grażyny Nawrolskiej, podczas badań starego miasta w Elblągu. Pochodzi ona z warstw średniowiecznych, datowanych na koniec XIII wieku. Jest więc najstarszą ozdobą w kształcie serca, znalezioną w Polsce. Wykonana została z cyny, naśladując granulację i filigran. Analogiczne ozdoby, lecz wykonane w złocie i datowane na koniec XIV wieku, znane są z terenu Francji.

Fundacja Ex Animo im. Marii Sapiehy

Al. Dzieci Polskich 20 F, lokal 712, 04-730 Warszawa

NIP: 526 165 82 50, KRS: 0000169133Biuro Fundacji Ex Animo im. Marii Sapiehy

ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa