Naszej Fundacji przyświeca idea ludzkiej solidarności i chęci niesienia pomocy dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową.

Środki finansowe pozyskiwane od prywatnych darczyńców i instytucji przeznaczamy na poprawę warunków leczenia małych pacjentów. Kupujemy potrzebne wyposażenie, niezbędną aparaturę, finansujemy remonty Kliniki Onkologii Instytutu Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka.

Chcemy aby lekarze Kliniki Onkologii rozwijali kontakty i dzielili się swoim doświadczeniem i zapoznawali z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie onkologii dziecięcej z krajowymi i zagranicznymi placówkami zajmującymi się problematyką i leczeniem chorób nowotworowych u dzieci.

Opłacamy szkolenia fachowego personelu pielęgniarskiego i umożliwiamy udziały w konferencjach  organizowanych w kraju i za granicą lekarzy pracujących w Klinice Onkologii. Dbamy o dostęp do najnowszych, światowych wydawnictw, a także opłacamy składki za członkostwo lekarzy w prestiżowych instytucjach i stowarzyszeniach, w tym między innymi:

  • Prof. Danuta Perek
    International Society of Peadiatric Oncology (SIOP) 
  • Prof. Bożenna Dembowska - Bagińska:
    European Medicines Agency ( EMEA)
    International Society of Peadiatric Oncology (SIOP)

W latach 2008 - 2011 Fundacja Ex Animo zapewniała noclegi dla rodziców dzieci wymagających dłuższej hospitalizacji.

Wierzymy, że nasza pomoc choć trochę może ulżyć w cierpieniu naszych podopiecznych i pomóc im w powrocie do zdrowia.

Fundacja Ex Animo im. Marii Sapiehy

Al. Dzieci Polskich 20 F, lokal 712, 04-730 Warszawa

NIP: 526 165 82 50, KRS: 0000169133Biuro Fundacji Ex Animo im. Marii Sapiehy

ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa